Viedenská Mega-Rad-Highway

Rakúska metropola začne ešte tento rok s výstavbou novej prioritnej cyklistickej trasy Mega-Rad-Highway. Cyklomagistrála povedie priamo z centra Viedne cez Dunaj na severovýchod mesta.

Novú cyklistickú trasu dlhú sedem kilometrov doplní aj nová zeleň a ďalšie opatrenia na zvýšenie atraktivity verejného priestoru. Viedenský magistrát oznámil zámer vybudovať chrbticovú cyklotrasu spájajúcu prvý obvod s oblasťou Donaustadt na druhom brehu Dunaja.

Trasa nazvaná Mega-Rad-Highway sa v centre mesta napojí na okružnú Ringstraße. Ďalej potom povedie cez most Aspernbrücke spájajúci Dunajský kanál a ulicu Praterstraße na významný dopravný uzol a hlavnú stanicu Praterstern. Odtiaľ bude ďalej pokračovať k Dunaju a cez jeden z hlavných viedenských mostov až do štvrti Donaustadt.

Niektoré úseky už dnes využíva viac ako milión cyklistov ročne, čo je jedným z mnohých nepriamych dôkazov o životnej úrovni vo veľkomeste neďaleko od Bratislavy. Vizualizácie cyklotrasy na vyústenie mostu Aspernbrücke © ZOOMVP-Mobag. Minimálna šírka obojsmernej cyklotrasy bude vždy presahovať štyri metre a na niektorých úsekoch bude rozšírená na 6 metrov.

 

Celá trasa bude tiež spĺňať štandardy diaľkových cyklotrás. Výstavba prebehne v niekoľkých etapách. Prvé práce začnú už v tomto roku, hotovo má byť do jesene roku 2024. Väčšina ulíc a námestí na trase navyše prejde významnou revitalizáciou. V uliciach a na chodníkoch sa objaví nová  zeleň a stromoradie, na námestiach vyrastú ďalšie prvky modrozelenej infraštruktúry.

Spomínané prvý infraštruktúry majú oblasti zatraktívniť a v letných mesiacoch spríjemniť miestnu mikroklíma. Nová cyklotrasa a sprievodné opatrenia odrážajú dlhodobé  plány rozvoja mesta Viedeň, vrátane čerstvo prezentovanej Smart Klima City Strategie resp. Klimatického jazdného plánu, ktorý sľubuje uhlíkovú neutralitu do roku 2040.

 

-jj-,  zdroj a foto: APA