Výročie jednej osady

Náhoda chcela, že v aktuálnom vydaní nášho časopisu Atrium, ktoré držíte v rukách, prezentujeme horský apartmán z dielne Studia e. Autorka článku akcentuje vydarenú alternatívu víkendového bývania v prírodnom prostredí Tatranskej Lomnice. Osady, ktorá patrí k najväčším a najkrajším na území Vysokých Tatier.

Jej história siaha až do 13. storočia, do obdobia, keď Ondrej II. daroval územie od Veľkej Studenej doliny až po Huncovskú kotlinu spišskému prepoštovi Adolfovi. Ako sa píše v histórii Tatranskej Lomnice, majetok neskôr zdedili synovia grófa Rutkera a ich potomkovia z rodu Berzeviczyovcov. Až v roku 1892, teda pred 130 rokmi, odkúpilo Uhorské kráľovstvo od Ondreja Špónera 946 katastrálnych jutár zalesnenej plochy južne od Skalnatej doliny.

Podľa dobových prameňov sa erár rozhodol, že okrem rekultivácie veľkých holorubov založí na získanej ploche «Tátra-lomniczi villa-telep», teda Tatranskolomnickú vilovú osadu, prvé štátne klimatické kúpele vo Vysokých Tatrách. V historických dokumentoch nájdete aj informáciu, že v tých časoch tvorila zárodok osady štátna horáreň a niekoľko súkromných letohrádkov. Lokalita sa však nachádzala v katastri Veľkej Lomnice, a tak ju nazvali Tatranská Lomnica. Jej územie vtedy štát rozčlenil na 69 stavebných parciel, ktoré rozpredal alebo prenajal súkromníkom.

 

A tak už o rok neskôr, v roku 1893, sa uprostred osady začal stavať honosný trojpodlažný hotel Lomnica, vtedy najväčší hotel na území Vysokých Tatier. Mal 28 izieb, reštauráciu a kaviareň. Projektantom a staviteľom hrazdenej budovy s prvkami eklektizmu bol známy spišskosobotský staviteľ Gedeon Majunke. Neskôr postavili v Tatranskej Lomnici aj Kúpeľný dom s bazénom a vodoliečbou a v roku 1905 reprezentačný Grandhotel, ktorý nesie od roku 1919 názov Grandhotel Praha.

Súčasne so stavbou prvých hotelov sa menilo aj centrum osady. Projektantom parku bol hlavný záhradník z budapeštianskeho Margitinho ostrova a realizátorom košický záhradník Ján Böllmann. V roku 1902 preniesli z Budapešti do parku – z výstavy uhorského tisícročia – secesný hudobný pavilón. Dnes je z Tatranskej Lomnice živé stredisko cestovného ruchu, ale aj vyhľadávaná lokalita na prechodné či trvalé bývanie. K tým inšpirujúcim zo súčasnosti môže patriť aj horský apartmán z dielne Studia e. Predstavuje modernú alternatívu víkendového bývania v stále atraktívnom prostredí Tatranskej Lomnice.

Ivan Mičko