Byť na chvíľu Milánčanom

Pavlačový dom kdesi v úspešne revitalizovaných priemyselných končinách Milána sa podľa predstáv Alda Cibica zmenil na komorné a priateľské prostredie neveľkého hotela. Ulica Savona je severnou hranicou zóny «Tortona».

Nachádza sa na nej dom s popisným číslom 18, ktorý sa prednedávnom stal predmetom zaujímavej konverzie. Typický milánsky obytný dom s pavlačou zo začiatku 20. storočia absolvoval výraznú rekonštrukciou a premenu na hotel podľa projektu významného talianskeho dizajnéra Alda Cibica.

Pozoruhodná rekonštrukcia smerom do ulice zachovala pôvodný historizujúci charakter objektu, no priestor vnútorného dvora a morálne zastaraná fasáda dostali nový industriálny, stále však uhladený charakter. Pavlače sú zhotovené z ľahkej oceľovej konštrukcie tmavej farby a podporujú totálne pravidelný raster okien a dverí v subtílnych rámoch.

Foto: Matteo Piazza a Adelaide Saviano

O hoteli «Savona 18 Suites» sa dočítate viac v článku Dušana Kočlíka, ktorý vyšiel v časopise Atrium 5/2018 na stranách 98 až 101.