Fyzická virtualita

Španielske štúdio Lagranja design umiestnilo hmatateľný priestor pre nehmatateľnú – virtuálnu banku do malebného prostredia bývalých vojenských kasární Gibraltáru. Spoločnosť Xapo so sídlom v Hongkongu poskytuje online bankové služby pre kryptomeny ako bitcoin.

Na začiatku sa spoločnosť sústredila predovšetkým na bezpečnosť kryptomajetku klientov vo virtuálnom priestore. Dnes je zaujímavé sledovať na príklade Xapo novodobý fenomén, keď ďalšia vnútorná transformácia online spoločnosti zároveň smeruje k nevyhnutnosti prejaviť sa aj fyzickým prostredím.

Čísla a grafy na monitoroch prestali postačovať a vzišla potreba skutočného hmatateľného priestoru. Reprezentatívna vlajková loď banky zakotvila príznačne na gibraltárskej skale a za jej výstavbu bolo zodpovedné dobre známe španielske štúdio Lagranja design.

Foto: Lagranja design (s láskavým dovolením v2com)

O bankovej pobočke XAPO a jej interiéroch sa dočítate viac v článku Dušana Kočlíka, ktorý vyšiel v časopise Atrium 5/2021 na stranách 20 až 24.